Új árverést indítok Oldal továbbajánlása

Pályázati kiírás a szervezetek részére

 

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány és az Mark-R Reklám-Marketing Kft kiírja pályázatát civilszervezeteknek online jótékonysági árverési rendszerbe történő belépésre. A 2011. novemberben induló www.jotekonysagiaukcio.hu portálon a programba csatlakozó civilszervezeteket az adományozók által aukcióba bocsátott termékek elárverezéséből származó bevétel előre meghatározott százalékával részesülnek!

 

A NIOK Alapítvány és a Mark-R Reklám-Marketing Kft közös programja annak érdekében indul, hogy erősítse a társadalom adományozásról alkotott képét, még egy eszközt kínálva a jótékonyság megvalósításának. Az új eszköz a jótékonysági árveréseket kívánja a virtuális térbe átültetni, ezzel is hangsúlyozva az adományozás fontosságát, bemutatva a civilszervezetek tevékenységének társadalmi hasznosságát.

 

Az adományokat közismert emberek, vállalatok és magánszemélyek egyaránt felajánlhatnak a portálon.
A programba belépő civilszervezetek lesznek azok, akik kaphatják a jótékonysági árverés segítségével befolyt összegeket a 20%-os rendszer üzemeltetési díj levonása után.
A terméket felajánló adományozó illetve a licit nyertese fele-fele arányban dönthetik el, hogy az árverésen befolyt összeget mely szervezetnek kínálják föl. Ezen a módon mind a felajánló mind a vevő maximum 2-2 szervezetet jelölhet meg. Amennyiben két szervezetet választ kedvezményezettnek, abban az esetben meghatározhatja, hogy a két szervezet között milyen arányban kívánja az befolyt összeget szétosztani. A licitálók, már mindezen információk birtokában hozhatják meg döntésüket.

 

A programba a szervezetek ingyen, térítésmentesen csatlakozhatnak. A programba ezen pályázati kiírás keretén első körben max. 50 szervezet juthat be.

 

A pályázás feltételei


A Pályázó szervezetek közül a NIOK Alapítvány az alábbi szempontok szerint dönt, szem előtt tartva a szervezetek transzparenciára, átláthatóságra való törekvését:

 

- A pályázatokat a www.adhat.hu adományportálon keresztül, online lehet benyújtani.
- A pályázás feltétele, hogy a jelentkező szervezetnek részletesen kitöltött (ADHAT szűrő feltételeinek megfelelő), idei frissítésű szervezeti adatlapja legyen az adhat.hu adományportálon.
- Pályázhat közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező társadalmi szervezet, alapítvány, amelyet a bíróság 2009. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatja.

 

A pályázaton nem indulhat:

a) párt,
b) párt által alapított alapítvány,
c) párt részvételével létrehozott egyesület,
d) munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezet,
e) biztosító egyesület,
f) egyház,
g) közalapítvány,
h) jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság.

 

- A pályázatban be kell mutatni, hogy a szervezet mely programjához kívánja gyűjteni az adományokat, vagy ha nem egy konkrét ügy, projekt számára kíván gyűjteni, hanem működéshez, vagy egyéb tevékenységhez, akkor azt ki kell fejtenie és meg kell indokolnia. Továbbá a pályázatban térjen ki a jelentkező arra is, hogy hogyan kívánja népszerűsíteni a programot, az adománygyűjtési lehetőséget, hogyan fogja kommunikálni, hirdetni az adományozók felé azt.

- A pályázónak rendelkeznie kell saját weboldallal. (Amennyiben ezzel még nem rendelkezik, akkor ajánljuk számára a NIOK Alapítvány Honlaphat szolgáltatását: http://www.honlaphat.hu/)

 

A pályázati feltételek teljesülését a NIOK Alapítvány szakemberei bírálják el. A NIOK Alapítvány és a Mark-R Reklám-Marketing Kft fenn tartja annak jogát, hogy szükség esetén további információkat kérjen be a jelentkező szervezetektől (azaz hiánypótlást kérjen), amennyiben az segíti annak megítélését, hogy az adománygyűjtő rendszert a szervezet valóban ki tudja-e majd használni.

 

A kiválasztásra került civilszervezeteket írásban értesítjük.

 

Minden jelentkezőnek sok sikert kívánunk!

 

További információk:
www.adhat.hu
NIOK Alapítvány – Kökény Dalma, +36 1 315 3151, civil@niok.hu