Új árverést indítok Oldal továbbajánlása
Szegényeket és Rászorultakat Segítő Alapítvány
1106, Budapest Rákász u.

Segítséget nyújtani a hátrányos szociális helyzetű emberek életének jobbá tételéhez, az egyetemesebb és jóléti társadalmi felemelkedéshez. Az alapítvány céljaiban hozzájárul még a szociális és kulturális segítségen túl az identitástudat és nemzeti tudat neveléséhez. Alapítványi felzárkóztató óvoda fenntartása egyedi - korai fejlesztő és gondozó - tevékenység alapján. A mindenkori óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek meghatározásával. Általános iskola létrehozása,18 év feletti szakmunkásképző cigány és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek részére. Olyan rászoruló családok támogatása, melyek tagjaihoz a működő szociális szervezetek és intézmények nem jutnak el. A nevelési-oktatási intézmény ellátja a tehetségkutatással és tehetséggondozással a korai tanulási, beilleszkedési zavarok korrekcióját, a hátrányos helyzetű (hajléktalan) gyermekek felzárkóztatásával, valamint gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat.