Új árverést indítok Oldal továbbajánlása
Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége /FICE/ Magyarországi Egyesülete
1021 Budapest, Hűvösvölgyi u. 165.

Minden gyerek számít!

 

Ma Magyarországon közel 20000 gyermek nem élhet saját családjában! Ők nevelőszülőknél, gyermekotthonokban, lakásotthonokban nevelkednek. A FICE tevékenységével őket támogatja, hogy kiutat találjanak az állam gondoskodásából!

A gyermekotthonokban a gyerekek alapvető szükségleteit az állam biztosítja. A költségvetés megszorításai őket is érintik, egyre kevesebb jut ruházkodásra, szabadidős tevékenységekre, sőt az élelmezésükre is.

Iskolai felzárkóztatásukra, sportra, kulturális élményekre, a tehetségük kibontakoztatására külön forrásokat kell felkutatni.
A saját családjukat nélkülözni kényszerülő gyermekek javára szeretnénk fordítani a támogatók szíves adományát!

Az egyesület 1989-ben alakult meg a különböző európai és tengeren túli országokat összefogó nemzetközi gyermekvédelmi szakmai szervezet magyar tagegyesületeként.

Jelenleg működése az egész ország területére kiterjed: a tagságot közel kétszáz egyéni tag, 86 jogi személyiségű tag-gyermekotthon, 68 lakásotthon és 27 hivatásos nevelőszülő alkotja, akiken keresztül mintegy 8.000 gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermek és fiatal felnőtt is aktív részese az egyesület munkájának.

 

A gyermekek számára:

- Kulturális és sportrendezvényeket, tehetséggondozó- és fejlesztő programot szervez;

  • - Létrehozta és működteti a gyermekotthoni gyermekparlamentet; környezetvédelmi tábort, nyaraltatást szervez;
  • - Ingyen hívható segélyvonalat működtet
  • - Adományokat gyűjt, és a támogatásokat eljuttatja a családjukon kívül nevelkedő gyermekekhez

 

A gyermekvédelemben dolgozó szakemberek számára:

  • - Szakmai konferenciákat szervez; továbbképzéseket tart; önálló kutatásokat végez; nemzetközi tapasztalatcseréket, tanulmányutakat szervez, szakmai pályázatokat hirdet;
  • - A szakmai munka fejlesztése érdekében elkészítette a gyermekotthoni munka etikai kódexét;
  • - Szakembereink a szakma és a gyermekek érdekeit képviselik jogszabályok, koncepciók véleményezésével, a testületi munkákban való részvétellel.
  • Az egyesület célja továbbá, hogy a hátrányos megkülönböztetés megszüntetése és az egyenlő esélyek biztosítása érdekében valós képet alakítson ki a közvéleményben a gyermekotthonokról, az ott élő gyermekekről.

 

www.fice.hu